De demografische evolutie heeft heel wat gevolgen voor de gezondheidszorg. De financiële middelen zijn schaars, de werkdruk loopt op en toch blijft de vraag naar zorg toenemen. Technologische innovatie is een deel van de oplossing. De rol van IT in het beheer van onze ziekenhuizen wordt daardoor steeds belangrijker.