De transportsector is van vitaal belang voor onze economie. Het is een erg concurrentiële markt en dus is efficiëntie en optimalisering cruciaal voor de rendabiliteit. BE-Trans is een Belgisch transportbedrijf dat de voorbije jaren sterk gegroeid is. De bedrijfsleiding ziet in digitalisering een middel om duurzaam verder te groeien.