Het belang van big data neemt ook in de chemiesector toe. De initiatiefnemers van incubator Bluechem sloten daarom een partnership met SAS, dat zijn expertise en data analytics platform ter beschikking stelt van de bedrijven die in de incubator actief zijn.