Bij het begin van elk schooljaar haalt de problematiek van de schoolgebouwen de actualiteit. Heel wat scholen kampen met verouderde gebouwen en plaatsgebrek. De toename van het aantal leerlingen, zowel in het lager als het middelbaar onderwijs, stelt vele directies voor acute problemen. Dat was ook het geval in het Institut La Sainte Union in Dour.