Microfluidics is een recent wetenschappelijk domein dat zich bezighoudt met de studie en manipulatie van vloeistoffen in kanalen kleiner dan 1 mm. De vraag naar microfluidics neemt sterk toe, vanuit de medische wereld en de farma en biotech industrie. De multidisciplinaire onderzoeksgroep µFlow Cell van de VUB verricht onderzoek naar vloeistofstromen op micron-schaal.

De bouwsector, en ook specifiek de sector van de industriële gebouwen, heeft een moeilijke periode achter de rug. Maar elke crisis biedt ook kansen. Frisomat, dat gespecialiseerd is in stalen constructies, gelooft sterk in de toekomst. Het is dan ook steeds blijven investeren in mensen en machines.

Ook in de bouwsector staat het thema duurzaamheid hoog op de agenda. In alle segmenten wordt ingezet op nieuwe producten en efficiëntere manieren van bouwen. Ook in de industriebouw zet deze evolutie zich door. Als constructeur van industriële gebouwen hecht Frisomat een groot belang aan duurzaamheid.

Innoveren is in vele sectoren een belangrijke opdracht. Ook in de bouwsector wordt continu gewerkt aan het verbeteren van producten, systemen en werkmethodes. Bij industriebouwer Frisomat is innovatie een dagelijkse zorg.

Ondernemingen die investeren in nieuwe bedrijfsgebouwen, besteden steeds meer aandacht aan architectuur. Bouwheren zijn zich daar meer bewust van dan vroeger, merken ook de aannemers in de industriebouw.

Familiebedrijven zijn een sterkhouder van onze economie. Driekwart van de Belgische bedrijven is in familiale handen of wordt door een familie gecontroleerd. Dat zorgt voor verankering van economische activiteiten, maar vaak ook voor een heel eigen sfeer. Zoals bij industriebouwer Frisomat in Wijnegem.

Bij het begin van elk schooljaar haalt de problematiek van de schoolgebouwen de actualiteit. Heel wat scholen kampen met verouderde gebouwen en plaatsgebrek. De toename van het aantal leerlingen, zowel in het lager als het middelbaar onderwijs, stelt vele directies voor acute problemen. Dat was ook het geval in het Institut La Sainte Union in Dour.

Heel wat sectoren in ons land kampen met lang openstaande vacatures en knelpuntberoepen, waarvoor nog moeilijk geschikte kandidaten worden gevonden. Ook de bouwsector kent dat probleem. Net daarom investeren aannemingsbedrijven, zoals Frisomat, in eigen opleidingen voor hun arbeiders.

Voor heel wat bedrijven uit de Belgische bouwsector is het buitenland een belangrijke markt. Frisomat uit Wijnegem, dat industriële gebouwen ontwerpt en bouwt, haalt 80% van zijn omzet uit export. Dat succes zit hem ondermeer in de eenvoud van het concept.Naast Europa en Rusland, kon het bedrijf ook in Afrika een hele reeks projecten neerzetten. Vaak gaat het daar om zeer grote complexen, die snel gerealiseerd moeten worden.

Als de economie stilaan weer aantrekt, krijgen bedrijven vertrouwen om opnieuw te investeren. Bij het Waalse bedrijf Parquets Georges Jacques, gespecialiseerd in parket, terrassen en houten muurbekleding, is het niet anders.

De bouwsector, en ook specifiek de sector van de industriële gebouwen, heeft een moeilijke periode achter de rug. Maar elke crisis is een uitdaging, die ook kansen biedt. Frisomat is gespecialiseerd in stalen constructies. Het bouwbedrijf met hoofdkwartier in Wijnegem, gelooft sterk in de toekomst. Het is de afgelopen jaren dan ook blijven investeren in mensen en machines.