Bedrijven die innoveren, kunnen rekenen op ondersteuning van onderzoekers van de VUB. Binnen de ingenieursfaculteit bijvoorbeeld werd 35 jaar geleden een onderzoeksgroep rond fotonica opgericht. De groep B-PHOT, die vandaag 70 onderzoekers telt, helpt bedrijven om in hun innovaties gebruik te maken van de unieke eigenschappen van het licht.

Microfluidics is een recent wetenschappelijk domein dat zich bezighoudt met de studie en manipulatie van vloeistoffen in kanalen kleiner dan 1 mm. De vraag naar microfluidics neemt sterk toe, vanuit de medische wereld en de farma en biotech industrie. De multidisciplinaire onderzoeksgroep µFlow Cell van de VUB verricht onderzoek naar vloeistofstromen op micron-schaal.

Artificiële intelligentie, 3D printing en robots spelen een steeds belangrijkere rol in de Vlaamse industrie. Tegelijk staat de mens meer dan ooit centraal in de fabriek van de toekomst. Aan de VUB werkt BruBotics dagelijks aan een toekomst waarin mensen en robots samenwerken.

Klimaatverandering en de uitputting van grondstoffen zijn belangrijke thema's voor de Europese Unie. De Green Deal wil de EU omvormen tot een duurzame en concurrentiële economie. Daarvoor zijn nieuwe materialen nodig. SUMAT, het center of excellence Sustainable Materials Technology aan de VUB, voert onderzoek naar materialen die de traditionele grondstoffen vervangen en de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Hernieuwbare energie, elektrische voertuigen, batterijen, waterstof en warmtepompen zijn noodzakelijke elementen in het energiesysteem van de toekomst. Bedrijven die hierrond willen innoveren, kunnen een beroep doen op de interdisciplinaire onderzoeksgroep EVERGi aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij wil duurzame systeem innovaties ontwikkelen voor een maatschappij in volle transitie.

Bedrijven die innoveren, kunnen rekenen op de onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel. Samenwerking tussen de bedrijfswereld en VUB kan vele vormen aannemen, gaande van gezamenlijk onderzoek, co-innovatie, training en consultancy, het ter beschikking stellen van infrastructuur tot het licentiëren van technologieën en het oprichten van spin-offbedrijven.

Hernieuwbare energiebronnen en verspreide energie-opslagsystemen worden hoe langer, hoe meer belangrijk voor ons energiesysteem. Die evolutie biedt kansen voor bedrijven om te innoveren en nieuwe jobs te creëren. Eén van de proeftuinen die hieraan gewijd is, is het Green Energy Park in Zellik, een initiatief van VUB en UZ Brussel. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen er terecht om hun innovatie te testen in een levensechte omgeving.

De transitie naar een duurzame, klimaatneutrale maatschappij vormt een grote uitdaging voor bedrijven met chemische processen. Aan de Vrije Universiteit Brussel hebben de Chemical Engineering onderzoeksgroep en het Institute for European Studies de krachten gebundeld om bedrijven hierin te ondersteunen. Onder de naam STEP-chem werkt dit multidisciplinaire onderzoeksteam aan innovatieve en economisch haalbare scheidingstechnologieën.

In het VIB - VUB labo van Professor Han Remaut wordt onderzoek verricht naar de structuur en opbouw van bacteriën. Dit leert ons hoe we ziekteverwekkers beter kunnen bestrijden, maar leidt ook tot de ontdekking van nieuwe materialen. Bijvoorbeeld een eiwit kanaaltje dat gebruikt wordt in de nieuwste DNA sequencers, toestellen die de letters van ons DNA kunnen lezen.

Bedrijven die innoveren, kunnen rekenen op de onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel. Samenwerking tussen de bedrijfswereld en VUB kan vele vormen aannemen, gaande van gezamenlijk onderzoek, co-innovatie, training en consultancy, het ter beschikking stellen van infrastructuur tot het licentiëren van technologieën en het oprichten van spin-offbedrijven.