Het pensioen en het behoud van een goede levensstandaard blijft voor de meeste Belgen een belangrijke zorg. We leven immers langer dan vroeger en hebben een actiever leven. Dus is de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat we over een voldoende groot inkomen kunnen beschikken na de pensionering.