Voor onze verzekeringen sluiten we een polis af, betalen een premie en hopen op een snelle afhandeling mocht er zich een schadegeval voordoen. Hoe probeert de sector dan toch werk te maken van een vlotte en aangename dienstverlening?