We verzekeren ons graag tegen mogelijke risico's in het leven. Maar niet alle risico's krijgen evenveel aandacht. We kunnen bijvoorbeeld een ongeval hebben of ziek worden en arbeidsongeschikt worden, zodat het gezinsinkomen een flinke knauw krijgt. Zich verzekeren voor die risico's lijkt eenvoudig, maar voor de meeste Belgen is het dat niet.