Z-Insurance: Een sector vol innovaties 14/11/19

De voorbije weken hebben we in deze reeks een aantal vernieuwende initiatieven en digitaliseringsprojecten voorgesteld in de sector van verzekeringen en verzekeringsmakelaars. In deze uitzending blikken we terug op al die innovaties met Marc Simons, de voorzitter van Brocom.

Z-Insurance: Digitale innovatie in de rechtsbijstand 07/11/19

Rechtsbijstand als aanvulling op klassieke verzekeringspolissen zoals brand, auto of familiale verzekering, zit in de lift. Dat is geen toeval, want het federaal parlement heeft in april een wet goedgekeurd die de rechtsbijstand meer toegankelijk moet maken. Rechtsbijstandsverzekeraars maken intussen ook werk van heel wat digitale initiatieven.

Z-Insurance: Het beroep van makelaar verandert 31/10/19

De verzekeringssector ondergaat een grondige transformatie. Steeds meer maatschappijen en makelaars nemen digitale toepassingen in gebruik. De rol van de makelaar evolueert dus. Soms stelt zich zelfs de vraag of een makelaar nog wel nodig is. Kelly Schamphelaere, van de beroepsvereniging van de makelaars, geeft meer uitleg in Z-Insurance.

Z-Insurance: Een fiscale incentive voor de rechtsbijstand 24/10/19

De rechtsbijstand is sinds jaar en dag een belangrijk gegeven in de verzekeringswereld. Om nog meer mensen aan te zetten zich op die manier te beschermen, heeft de ontslagnemende regering een fiscale incentive ingevoerd bij het onderschrijven van een polis rechtsbijstand.

Z-Insurance: zich verzekeren tegen inkomensverlies 17/10/19

We verzekeren ons graag tegen mogelijke risico's in het leven. Maar niet alle risico's krijgen evenveel aandacht. We kunnen bijvoorbeeld een ongeval hebben of ziek worden en arbeidsongeschikt worden, zodat het gezinsinkomen een flinke knauw krijgt. Zich verzekeren voor die risico's lijkt eenvoudig, maar voor de meeste Belgen is het dat niet.

Z-Insurance: Oplossingen rond cybersecurity 10/10/19

Digitale transformatie is vandaag het ordewoord in het bedrijfsleven. Maar hoe meer zaken gedigitaliseerd worden, hoe groter ook het risico op een cyberaanval. Met de regelmaat van de klok horen we in de media dan ook berichten over ransomware of hacking. De verzekeringssector heeft een reeks oplossingen klaar rond cybersecurity.

Z-Insurance: Innovatieve apps in de verzekeringssector 26/09/19

De verzekeringswereld zit volop in de digitale transformatie. Verzekeringsmaatschappijen en makelaars zoeken volop naar innovatieve toepassingen. Om zo nog beter in te spelen op de noden van hun klanten en om hun processen efficiënter te laten verlopen.

Z-insurance: Een sector in volle evolutie 04/07/19

De verzekeringssector is in volle evolutie. Eat is geen overbodige luxe, want zoals vele industrieën zijn er ook hier nieuwe kapers op de kust. Diverse spelers en tech bedrijven koesteren ambities om de verzekeringsmarkt te betreden. Z-Insurance maakt een stand van zaken op met Pieter Herremans van KPMG België.

Z-Insurance: Beleggingsadvies bij de makelaar 27/06/2019

De makelaar is een vertrouwenspersoon voor de Belgische consument. Naast klassieke verzekeringen heeft hij in vele gevallen ook beleggingsproducten in zijn aanbod. En dat beleggingsadvies zal in de toekomst wellicht nog belangrijker worden.

Z-Insurance: Digitalisering van schadedossiers 13/06/19

Hoewel we er liever niet teveel bij stilstaan, is een verzekering vooral bedoeld als gemoedsrust voor het ogenblik dat er iets voorvalt. Hoe gaat zo'n schadedossier eraan toe en wat betekent digitalisering voor schadegevallen?

Z-Insurance: Innovatie in de verzekeringssector 06/06/19

Innovatie in de verzekeringssector omvat verschillende domeinen. Zo wordt ook nagegaan hoe de verzekeringsproducten moeten worden aangepast aan de veranderende noden en gewoonten van de consument. Als concreet voorbeeld bekijken we vandaag de woningverzekering.

Z-Insurance: Het beroep van makelaar verandert 30/05/19

De verzekeringssector ondergaat een grondige transformatie. Steeds meer maatschappijen en makelaars nemen digitale toepassingen in gebruik. De rol van de makelaar evolueert dus. Soms stelt zich zelfs de vraag of een makelaar nog wel nodig is. Kelly Schamphelaere, van de beroepsvereniging van de makelaars, geeft meer uitleg in Z-Insurance.

Z-Insurance - Een sector in transformatie 16/05/19

In deze nieuwe reeks gaan we opnieuw in op de transformatie die de sector van verzekeringen, verzekeringsmaatschappijen en makelaars doormaakt. Wat houdt digitale transformatie voor hen in? En wat betekent het voor de consumenten en bedrijven die zich verzekeren?

Z-Insurance 21/02/19

Onze verplaatsingsgewoonten zijn langzaam maar zeker aan het veranderen. Bovendien zijn er ook een reeks nieuwe toepassingen, denken we maar aan het toenemend gebruik van drones of deelauto's. Uiteraard hebben al deze zaken een impact op de verzekeringssector.

Z-Insurance (12) - 14/02/19

In het domein van de verzekeringen heeft de wetgever de voorbije jaren één en ander gewijzigd. Er zijn onder meer veranderingen op til in het domein van de rechtsbijstand en de bemiddeling. In Z-Insurance zetten we de gevolgen op een rijtje.

Z-Insurance 07/02/19

Nieuwe technologie is een gamechanger in vele sectoren. Eén van de domeinen waar veel van wordt verwacht is artificiële intelligentie. Ook in de verzekeringssector maakt deze technologie opgang.