Z-Insurance: Oplossingen rond cybersecurity 10/10/19

Digitale transformatie is vandaag het ordewoord in het bedrijfsleven. Maar hoe meer zaken gedigitaliseerd worden, hoe groter ook het risico op een cyberaanval. Met de regelmaat van de klok horen we in de media dan ook berichten over ransomware of hacking. De verzekeringssector heeft een reeks oplossingen klaar rond cybersecurity.

Z-Insurance: Innovatieve apps in de verzekeringssector 26/09/19

De verzekeringswereld zit volop in de digitale transformatie. Verzekeringsmaatschappijen en makelaars zoeken volop naar innovatieve toepassingen. Om zo nog beter in te spelen op de noden van hun klanten en om hun processen efficiënter te laten verlopen.

Z-insurance: Een sector in volle evolutie 04/07/19

De verzekeringssector is in volle evolutie. Eat is geen overbodige luxe, want zoals vele industrieën zijn er ook hier nieuwe kapers op de kust. Diverse spelers en tech bedrijven koesteren ambities om de verzekeringsmarkt te betreden. Z-Insurance maakt een stand van zaken op met Pieter Herremans van KPMG België.

Z-Insurance: Beleggingsadvies bij de makelaar 27/06/2019

De makelaar is een vertrouwenspersoon voor de Belgische consument. Naast klassieke verzekeringen heeft hij in vele gevallen ook beleggingsproducten in zijn aanbod. En dat beleggingsadvies zal in de toekomst wellicht nog belangrijker worden.

Z-Insurance: Digitalisering van schadedossiers 13/06/19

Hoewel we er liever niet teveel bij stilstaan, is een verzekering vooral bedoeld als gemoedsrust voor het ogenblik dat er iets voorvalt. Hoe gaat zo'n schadedossier eraan toe en wat betekent digitalisering voor schadegevallen?

Z-Insurance: Innovatie in de verzekeringssector 06/06/19

Innovatie in de verzekeringssector omvat verschillende domeinen. Zo wordt ook nagegaan hoe de verzekeringsproducten moeten worden aangepast aan de veranderende noden en gewoonten van de consument. Als concreet voorbeeld bekijken we vandaag de woningverzekering.

Z-Insurance: Het beroep van makelaar verandert 30/05/19

De verzekeringssector ondergaat een grondige transformatie. Steeds meer maatschappijen en makelaars nemen digitale toepassingen in gebruik. De rol van de makelaar evolueert dus. Soms stelt zich zelfs de vraag of een makelaar nog wel nodig is. Kelly Schamphelaere, van de beroepsvereniging van de makelaars, geeft meer uitleg in Z-Insurance.

Z-Insurance - Een sector in transformatie 16/05/19

In deze nieuwe reeks gaan we opnieuw in op de transformatie die de sector van verzekeringen, verzekeringsmaatschappijen en makelaars doormaakt. Wat houdt digitale transformatie voor hen in? En wat betekent het voor de consumenten en bedrijven die zich verzekeren?

Z-Insurance 21/02/19

Onze verplaatsingsgewoonten zijn langzaam maar zeker aan het veranderen. Bovendien zijn er ook een reeks nieuwe toepassingen, denken we maar aan het toenemend gebruik van drones of deelauto's. Uiteraard hebben al deze zaken een impact op de verzekeringssector.

Z-Insurance (12) - 14/02/19

In het domein van de verzekeringen heeft de wetgever de voorbije jaren één en ander gewijzigd. Er zijn onder meer veranderingen op til in het domein van de rechtsbijstand en de bemiddeling. In Z-Insurance zetten we de gevolgen op een rijtje.

Z-Insurance 07/02/19

Nieuwe technologie is een gamechanger in vele sectoren. Eén van de domeinen waar veel van wordt verwacht is artificiële intelligentie. Ook in de verzekeringssector maakt deze technologie opgang.

Z-Insurance 31/01/19

Het pensioen en het behoud van een goede levensstandaard blijft voor de meeste Belgen een belangrijke zorg. We leven immers langer dan vroeger en hebben een actiever leven. Dus is de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat we over een voldoende groot inkomen kunnen beschikken na de pensionering.

Z-Insurance 24/01/19

Slechts 1 op de 8 Belgen maakt gebruik van zijn hospitalisatieverzekering. En dat terwijl de medische kosten jaar na jaar oplopen... Niet alle kosten worden terugbetaald door de ziekteverzekering, dus een verzekering om de medische kosten en vooral ook de ambulante kosten te vergoeden, is geen overbodige luxe.

Z-Insurance (8) - 17/01/19

Hoewel de auto een prominente rol blijft spelen, zijn onze mobiliteitsgewoonten toch stilaan aan het veranderen. Kijk maar naar de toename van elektrische fietsen, Segways, hoverboards of elektrische steps en eenwielers. Maar wat betekenen al die nieuwe voertuigen eigenlijk voor onze verzekeringen?

Z-Insurance 10/01/19

Hoe kunnen we onze toekomst verzekeren en in tijden van lage rentes toch een rendement halen op ons spaargeld? Het is een vraag die vele Belgen bezig houdt. De tegoeden op spaarboekjes zwellen nog altijd aan, maar ook verzekeraars hebben oplossingen.

Z-Insurance (6) - 03/01/18

Digitalisering in de verzekeringssector is een rode draad doorheen dit seizoen van Z-Insurance. Via tal van nieuwe toepassingen bieden verzekeraars vandaag nieuwe diensten en meer gebruiksgemak aan hun klanten. Ook het afhandelen van een schadegeval kan vaak veel sneller verlopen dankzij nieuwe online tools en procedures waar de makelaar gebruik van kan maken.