Z-Insurance 21/02/19

Z-Insurance 21/02/19

Onze verplaatsingsgewoonten zijn langzaam maar zeker aan het veranderen. Bovendien zijn er ook een reeks nieuwe toepassingen, denken we maar aan het toenemend gebruik van drones of deelauto's. Uiteraard hebben al deze zaken een impact op de verzekeringssector.

Z-Insurance (12) - 14/02/19

Z-Insurance (12) - 14/02/19

In het domein van de verzekeringen heeft de wetgever de voorbije jaren één en ander gewijzigd. Er zijn onder meer veranderingen op til in het domein van de rechtsbijstand en de bemiddeling. In Z-Insurance zetten we de gevolgen op een rijtje.

Z-Insurance 07/02/19

Z-Insurance 07/02/19

Nieuwe technologie is een gamechanger in vele sectoren. Eén van de domeinen waar veel van wordt verwacht is artificiële intelligentie. Ook in de verzekeringssector maakt deze technologie opgang.

Z-Insurance 31/01/19

Z-Insurance 31/01/19

Het pensioen en het behoud van een goede levensstandaard blijft voor de meeste Belgen een belangrijke zorg. We leven immers langer dan vroeger en hebben een actiever leven. Dus is de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat we over een voldoende groot inkomen kunnen beschikken na de pensionering.

Z-Insurance 24/01/19

Z-Insurance 24/01/19

Slechts 1 op de 8 Belgen maakt gebruik van zijn hospitalisatieverzekering. En dat terwijl de medische kosten jaar na jaar oplopen... Niet alle kosten worden terugbetaald door de ziekteverzekering, dus een verzekering om de medische kosten en vooral ook de ambulante kosten te vergoeden, is geen overbodige luxe.

Z-Insurance (8) - 17/01/19

Z-Insurance (8) - 17/01/19

Hoewel de auto een prominente rol blijft spelen, zijn onze mobiliteitsgewoonten toch stilaan aan het veranderen. Kijk maar naar de toename van elektrische fietsen, Segways, hoverboards of elektrische steps en eenwielers. Maar wat betekenen al die nieuwe voertuigen eigenlijk voor onze verzekeringen?

Z-Insurance 10/01/19

Z-Insurance 10/01/19

Hoe kunnen we onze toekomst verzekeren en in tijden van lage rentes toch een rendement halen op ons spaargeld? Het is een vraag die vele Belgen bezig houdt. De tegoeden op spaarboekjes zwellen nog altijd aan, maar ook verzekeraars hebben oplossingen.

Z-Insurance (6) - 03/01/18

Z-Insurance (6) - 03/01/18

Digitalisering in de verzekeringssector is een rode draad doorheen dit seizoen van Z-Insurance. Via tal van nieuwe toepassingen bieden verzekeraars vandaag nieuwe diensten en meer gebruiksgemak aan hun klanten. Ook het afhandelen van een schadegeval kan vaak veel sneller verlopen dankzij nieuwe online tools en procedures waar de makelaar gebruik van kan maken.

Z-Insurance (5) - 20/12/18

Z-Insurance (5) - 20/12/18

Ondernemen is een risicovol vak. Als ondernemer laat u zich dus best ook bijstaan door een expert in verzekeringen om met een gerust hart uw ding te kunnen doen. In deze aflevering verneemt u welke verzekeringen een bedrijf nodig heeft en wat daarbij de rol van de makelaar is.

Z-Insurance (4) - 13/12/18

Z-Insurance (4) - 13/12/18

Hoe bereid ik het best mijn pensioen voor? Het is een vraag waar velen onder ons mee bezig zijn. Er zijn tal van mogelijkheden om een bijkomend pensioen op te bouwen, maar hoe vindt u uw weg in die complexe wereld van de pensioenverzekeringen?

Z-Insurance (3) - 06/12/18

Z-Insurance (3) - 06/12/18

Het raadplegen van uw gegevens of verzekeringscontracten via uw smartphone of tablet is een interessante toepassing. Maar hoe zit het eigenlijk met de veiligheid van al die digitale communicatie? En wat als u uw handtekening moet plaatsen onder een document?

Z-Insurance (2) - 29/11/18

Z-Insurance (2) - 29/11/18

We maken met z'n allen meer en meer gebruik van de smartphone en van digitale toepassingen. Het betekent dat heel wat bedrijven en dienstverleners zich moeten aanpassen. En dat geldt ook voor de verzekeringsmaatschappijen en makelaars in verzekeringen.

Z-Insurance (1): De digitale revolutie -

Z-Insurance (1): De digitale revolutie -

De digitale revolutie zet zich ook door in de verzekeringssector. Dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen komen er steeds meer digitale tools. De rol van de makelaar evolueert mee. Hij zet in meer dan ooit in op service en advies. De sector spreekt over een makelaar 4.0.

Z-Insurance (16) - 16/01/18

Z-Insurance (16) - 16/01/18

Met verzekeringen kunnen we ons beschermen voor de gevolgen van onverwachte gebeurtenissen. Een autoverzekering, brandpolis en familiale verzekering zijn er de bekendste voorbeelden van. Maar wat als één van de partners in een gezin wegvalt? Zijn ook de gevolgen daarvan verzekerd?

Z-Insurance (15) - 09/01/18

Z-Insurance (15) - 09/01/18

In geval van arbeidsongeschiktheid wordt een vervangingsinkomen uitgekeerd door de sociale zekerheid. Een belangrijke compensatie, maar toch mag elke werknemer of zelfstandige zich verwachten aan een inkomensverlies indien hij of zij niet correct verzekerd is. Voor de ene zal het inkomensverlies bovendien zwaarder zijn dan voor de andere.

Z-Insurance (14): Pensioensparen - 02/01/18

Z-Insurance (14): Pensioensparen - 02/01/18

Belgen zijn kampioenen in het pensioensparen. Dat bestaat onder verschillende vormen, zoals een klassieke spaarverzekering of een beleggingsverzekering onder de vorm van een Tak21 of een Tak23. In deze Z-Insurance bekijken we welke mogelijkheden een Tak23 investering biedt voor bedrijven die een groepsverzekering aanbieden aan hun medewerkers.

Z-Insurance (13): Familiale aansprakelijkheid - 26/12/17

Z-Insurance (13): Familiale aansprakelijkheid - 26/12/17

Een ongeval is vlug gebeurd: spelende kinderen die een verkeersongeval veroorzaken, een hond die naar een fietser springt of een lekkende stookolietank die de tuin van de buren vervuilt... Wie schade aan een ander berokkent, is aansprakelijk en moet dus een vergoeding betalen. Gelukkig is er sinds jaar en dag de verzekering familiale aansprakelijkheid.

Z-Insurance (12): Digitalisering - 19/12/17

Z-Insurance (12): Digitalisering - 19/12/17

Digitalisering is één van de belangrijkste uitdagingen voor de verzekeringssector. Om in te spelen op de verwachtingen van klanten maken verzekeringsmaatschappijen volop werk van nieuwe toepassingen en diensten. Maar wat betekent dat voor de makelaar?

Z-Insurance (11):: Rechtsbijstand - 12/12/17

Z-Insurance (11):: Rechtsbijstand - 12/12/17

We leven in een wereld waar we steeds vaker geconfronteerd worden met juridische problemen en conflicten. Slechts weinig zelfstandigen of kmo's hebben de middelen om zich in dat geval te laten omringen door juristen of advocaten. Een verzekering rechtsbijstand kan dus erg nuttig zijn.

Z-Insurance (10): Pensioenhervorming - 05/12/17

Z-Insurance (10): Pensioenhervorming - 05/12/17

De pensioenproblematiek blijft geregeld de media halen. Niet in het minst omwille van een nieuwe reeks maatregelen van de federale regering die ook betrekking hebben op het pensioensparen en de pensioenplannen voor zelfstandigen. De meeste Belgen weten niet wat er hen te wachten staat en zijn te weinig voorbereid.