De coronacrisis heeft ook op de beurs haar sporen nagelaten. Wereldwijde onzekerheid over de gevolgen van Covd-19 en toegenomen economische risico's maken de beurzen volatieler dan ooit. Een expert die gespecialiseerd is in het beheer van een vermogensportefeuille is dan ook geen luxe.

De voorbije weken hebben we in deze reeks een aantal vernieuwende initiatieven en digitaliseringsprojecten voorgesteld in de sector van verzekeringen en verzekeringsmakelaars. In deze uitzending blikken we terug op al die innovaties met Marc Simons, de voorzitter van Brocom.

Rechtsbijstand als aanvulling op klassieke verzekeringspolissen zoals brand, auto of familiale verzekering, zit in de lift. Dat is geen toeval, want het federaal parlement heeft in april een wet goedgekeurd die de rechtsbijstand meer toegankelijk moet maken. Rechtsbijstandsverzekeraars maken intussen ook werk van heel wat digitale initiatieven.

De verzekeringssector ondergaat een grondige transformatie. Steeds meer maatschappijen en makelaars nemen digitale toepassingen in gebruik. De rol van de makelaar evolueert dus. Soms stelt zich zelfs de vraag of een makelaar nog wel nodig is. Kelly Schamphelaere, van de beroepsvereniging van de makelaars, geeft meer uitleg in Z-Insurance.

De rechtsbijstand is sinds jaar en dag een belangrijk gegeven in de verzekeringswereld. Om nog meer mensen aan te zetten zich op die manier te beschermen, heeft de ontslagnemende regering een fiscale incentive ingevoerd bij het onderschrijven van een polis rechtsbijstand.

We verzekeren ons graag tegen mogelijke risico's in het leven. Maar niet alle risico's krijgen evenveel aandacht. We kunnen bijvoorbeeld een ongeval hebben of ziek worden en arbeidsongeschikt worden, zodat het gezinsinkomen een flinke knauw krijgt. Zich verzekeren voor die risico's lijkt eenvoudig, maar voor de meeste Belgen is het dat niet.

Digitale transformatie is vandaag het ordewoord in het bedrijfsleven. Maar hoe meer zaken gedigitaliseerd worden, hoe groter ook het risico op een cyberaanval. Met de regelmaat van de klok horen we in de media dan ook berichten over ransomware of hacking. De verzekeringssector heeft een reeks oplossingen klaar rond cybersecurity.

De verzekeringswereld zit volop in de digitale transformatie. Verzekeringsmaatschappijen en makelaars zoeken volop naar innovatieve toepassingen. Om zo nog beter in te spelen op de noden van hun klanten en om hun processen efficiënter te laten verlopen.

De verzekeringssector is in volle evolutie. Eat is geen overbodige luxe, want zoals vele industrieën zijn er ook hier nieuwe kapers op de kust. Diverse spelers en tech bedrijven koesteren ambities om de verzekeringsmarkt te betreden. Z-Insurance maakt een stand van zaken op met Pieter Herremans van KPMG België.

De makelaar is een vertrouwenspersoon voor de Belgische consument. Naast klassieke verzekeringen heeft hij in vele gevallen ook beleggingsproducten in zijn aanbod. En dat beleggingsadvies zal in de toekomst wellicht nog belangrijker worden.

Hoewel we er liever niet teveel bij stilstaan, is een verzekering vooral bedoeld als gemoedsrust voor het ogenblik dat er iets voorvalt. Hoe gaat zo'n schadedossier eraan toe en wat betekent digitalisering voor schadegevallen?

Innovatie in de verzekeringssector omvat verschillende domeinen. Zo wordt ook nagegaan hoe de verzekeringsproducten moeten worden aangepast aan de veranderende noden en gewoonten van de consument. Als concreet voorbeeld bekijken we vandaag de woningverzekering.

De verzekeringssector ondergaat een grondige transformatie. Steeds meer maatschappijen en makelaars nemen digitale toepassingen in gebruik. De rol van de makelaar evolueert dus. Soms stelt zich zelfs de vraag of een makelaar nog wel nodig is. Kelly Schamphelaere, van de beroepsvereniging van de makelaars, geeft meer uitleg in Z-Insurance.

In deze nieuwe reeks gaan we opnieuw in op de transformatie die de sector van verzekeringen, verzekeringsmaatschappijen en makelaars doormaakt. Wat houdt digitale transformatie voor hen in? En wat betekent het voor de consumenten en bedrijven die zich verzekeren?

Onze verplaatsingsgewoonten zijn langzaam maar zeker aan het veranderen. Bovendien zijn er ook een reeks nieuwe toepassingen, denken we maar aan het toenemend gebruik van drones of deelauto's. Uiteraard hebben al deze zaken een impact op de verzekeringssector.