Artificiële intelligentie heeft nood aan data en gegevens om te kunnen leren en te analyseren. Maar hoe zit het dan met gevoelige informatie? Begrenzen we de mogelijkheden van AI als we ook onze privacy willen beschermen? Zie: www.ewi-vlaanderen.be/ai