Via de 'massive open online courses' van de KU Leuven kan iedereen gratis kennis opdoen over Artificiële Intelligentie (www.elementsofai.be). Opleidingen in AI bieden alvast een blik op wat we morgen in onze bedrijven en onze samenleving kunnen realiseren. Maar ook vandaag al zijn veel gekende bedrijven bezig met het ontwikkelen van hun eigen AI toepassingen. Delhaize bijvoorbeeld.

Wereldwijd wordt AI steeds meer toegepast en verder ontwikkeld. Ook Vlaanderen blijft niet aan de kant staan en kent dankzij het Vlaams AI beleidsprogramma een sterke onder-steuning voor onderzoek, economische steunmaatregelen én brede opleidingen in AI. Meer informatie over het AI-Programma Vlaanderen vind u u op ewi-vlaanderen.be/ai

De praktische implementatie van AI toepassingen lijkt vandaag de dag geen verre toekomstmuziek meer. Azure van microsoft is een cloud service die nu al AI tools aanbiedt op zeer brede schaal.

De motor van Artificiële intelligentie draait niet enkel in cyberspace. Ook hoe we zelf kunnen produceren kent een heropleving en de omslag naar een Industrie 4.0 is volop aan de gang. Deze nieuwe, flexibele en slimme industrie staat op het punt om een vaste pijler van onze economie te worden. Flanders Make is een bedrijf dat een cruciale schakel vormt in deze technologische revolutie en waar wetenschap en industrie elkaar ontmoeten.

De ontwikkeling van Artificiële intelligentie gaat steeds sneller vooruit, maar kent ook al een lange geschiedenis. Aan de VUB bestaat er al sinds de jaren 80 het Artificial intelli-gence lab. Een andere organisatie met een jarenlange reputatie op het gebied van Data ana-lyse, is de software ontwikkelaar SAS.

De ontwikkeling van Artificiële Intelligentie is over heel de wereld in een stroomversnelling gekomen. Om ervoor te zorgen dat onze regio kan blijven meetellen, is het Vlaams AI impulsprogramma opgericht. Dit programma stelt onze onderzoekers in staat om oplossingen te vinden voor de uitdagingen van morgen én vandaag.

Artificiële Intelligentie biedt tal van mogelijkheden op gebied van efficiëntie en automatisering. Maar hoe betrekken we deze technologie in onze bestaande structuren, zodat we ook kunnen spreken over verhoogde intelligentie? Zie: www.ewi-vlaanderen.be/ai

Artificiële intelligentie heeft nood aan data en gegevens om te kunnen leren en te analyseren. Maar hoe zit het dan met gevoelige informatie? Begrenzen we de mogelijkheden van AI als we ook onze privacy willen beschermen? Zie: www.ewi-vlaanderen.be/ai

De technologische vooruitgang in Artificiële intelligentie maakt onze wereld steeds sneller en slimmer. Maar wat als onze computers, onze huizen en onze auto's straks voor ons beginnen te denken? Hoe gaan we om met deze uitdagingen, en hoe maken we slim gebruik van de mogelijkheden? Zie: www.ewi-vlaanderen.be/ai