Als gevolg van de coronacrisis, moeten bouwbedrijven een reeks bijkomende maatregelen nemen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Bij het indienen van een offerte moeten die kosten mee worden verrekend. Bij overheidsopdrachten vraagt dat bijzondere aandacht, aangezien die in principe uitgevoerd tegen een vaste prijs.