In de voorbije Vlaamse legislatuur werd werk gemaakt van de omgevingsvergunning, de geïntegreerde vergunning die zowel stedenbouwkundige, socio-economische, verkavelings- als milieu en natuuraspecten behandelt. Bedoeling was verlenen van vergunningen in Vlaanderen eenvoudiger en sneller te maken. Z-Legal maakt de balans op.

Overheidsopdrachten zijn voor veel bedrijven een belangrijk gegeven. Cijfers van de Europese Commissie leren dat in de EU 14 procent van het BBP aan overheidsopdrachten wordt uitgegeven, wat neerkomt op bijna 2 biljoen euro. Maar soms zijn zulke tenders ook omstreden. En daarom is er een rechtsbeschermingswet.

De verkoop van investeringsvastgoed, denk aan kantoren, logistiek of een hotel, gebeurt vaak via vennootschappen. Maar daarbij wordt een belangrijk verschil gemaakt tussen een verkoop van het vastgoed zelf en de aandelen van een vastgoedvennootschap. We verdiepen ons vandaag in de materie met Kristiaan Caluwaerts van Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten.

in deze nieuwe reeks Z-Legal brengen we duiding bij een reeks nieuwe wetten en regelgevingen, die van belang zijn voor ondernemingen. En uiteraard moeten we het dan hebben over het nieuwe vennootschapsrecht, dat in voege is sinds 1 mei van dit jaar. We zetten enkele belangrijke wijzigingen op een rijtje.