De omgevingsvergunning, de geïntegreerde Vlaamse vergunning voor grote bouwprojecten, is inmiddels een gekende procedure. In deze aflevering van Z-Legal hebben we het over het luik 'handhaving'. Waarmee wordt u, ook als ondernemer, geconfronteerd als er sprake is van een bouwovertreding of een bouwmisdrijf? En hoe probeert u het probleem het beste op te lossen?

Een hele reeks maatregelen in het kader van de coronacrisis hebben impact op ons dagelijkse leven. Fysieke contacten werden maximaal beperkt, om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar wat betekent dit voor de besluitvorming in vennootschappen en verenigingen? Hoe kan er rechtsgeldig en met respect voor de social distancing worden vergaderd?

De impact van het coronavirus zal zich gedurende een langere periode laten voelen in het bedrijfsleven. Het ondernemersvertrouwen heeft een flinke deuk gekregen en de verwachting is dat 2020 voor heel wat bedrijf een financieel moeilijk jaar wordt. In Z-Legal bekijken we welke mogelijkheden een ondernemer heeft om deze periode door te komen.

Vandaag bekijken we de impact van de coronacrisis op de bouwsector, en meer bepaald bij de uitvoering van overheidsopdrachten. Een bouwonderneming of een ontwerper die geconfronteerd wordt met een belangrijk nadeel ten gevolge van coronavirus en de overheidsmaatregelen, kan dus de herziening van de opdracht vragen aan de aanbestedende overheid.

De coronacrisis en diverse maatregelen die door de overheden werden uitgevaardigd, hebben ook een impact op de professionele huurmarkt. Heel wat zaken moesten tijdelijk de deuren sluiten of zagen hun omzet sterk teruglopen. Maar tegelijk bleef de handelshuur doorlopen. Hoe komen huurders en verhuurders hier uit? En wat is de juridische impact?

In de voorbije Vlaamse legislatuur werd werk gemaakt van de omgevingsvergunning, de geïntegreerde vergunning die zowel stedenbouwkundige, socio-economische, verkavelings- als milieu en natuuraspecten behandelt. Bedoeling was verlenen van vergunningen in Vlaanderen eenvoudiger en sneller te maken. Z-Legal maakt de balans op.

Overheidsopdrachten zijn voor veel bedrijven een belangrijk gegeven. Cijfers van de Europese Commissie leren dat in de EU 14 procent van het BBP aan overheidsopdrachten wordt uitgegeven, wat neerkomt op bijna 2 biljoen euro. Maar soms zijn zulke tenders ook omstreden. En daarom is er een rechtsbeschermingswet.

De verkoop van investeringsvastgoed, denk aan kantoren, logistiek of een hotel, gebeurt vaak via vennootschappen. Maar daarbij wordt een belangrijk verschil gemaakt tussen een verkoop van het vastgoed zelf en de aandelen van een vastgoedvennootschap. We verdiepen ons vandaag in de materie met Kristiaan Caluwaerts van Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten.

in deze nieuwe reeks Z-Legal brengen we duiding bij een reeks nieuwe wetten en regelgevingen, die van belang zijn voor ondernemingen. En uiteraard moeten we het dan hebben over het nieuwe vennootschapsrecht, dat in voege is sinds 1 mei van dit jaar. We zetten enkele belangrijke wijzigingen op een rijtje.