In het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is ook een nieuwe geschillenregeling opgenomen. Wat verandert er? En wat is de impact van die wijzigingen?