Bemiddeling kan in plaats van een rechtszaak een goed alternatief zijn om een conflict op te lossen. De overheid stimuleert het zelfs omdat het sneller en goedkoper is en de betrokken partijen er meer voldoening uit halen. Erkend bemiddelaar Paul Cools van la-on vertelt over de verschillende stappen van een bemiddeling.

Is de uitkomst van rechtszaken wetenschappelijk te voorspellen? Uit ons eigen onderzoek over incasso blijkt dat 85% van de rechtszaken duurder zijn dan de te innen factuur zelf omdat de debiteur niet altijd solvabel is. Daarom maximaliseert la-on de kansen met een algoritme. Het computermodel selecteert de kredietwaardige dossiers die in aanmerking komen voor een gerechtelijke incassoprocedure.