Sinds vorig jaar heeft ons land een specifieke wetgeving over de bescherming van bedrijfsgeheimen. Het gaat om de omzetting van een Europese richtlijn, die er moet voor zorgen dat dezelfde regels van toepassing zijn in alle lidstaten.