Is de uitkomst van rechtszaken wetenschappelijk te voorspellen? Uit ons eigen onderzoek over incasso blijkt dat 85% van de rechtszaken duurder zijn dan de te innen factuur zelf omdat de debiteur niet altijd solvabel is. Daarom maximaliseert la-on de kansen met een algoritme. Het computermodel selecteert de kredietwaardige dossiers die in aanmerking komen voor een gerechtelijke incassoprocedure.