Overheidsopdrachten zijn voor veel bedrijven een belangrijk gegeven. Cijfers van de Europese Commissie leren dat in de EU 14 procent van het BBP aan overheidsopdrachten wordt uitgegeven, wat neerkomt op bijna 2 biljoen euro. Maar soms zijn zulke tenders ook omstreden. En daarom is er een rechtsbeschermingswet.