De landbouwsector staat voor grote uitdagingen, zoals het beperken van de opbrengstverliezen tijdens langdurige periodes van droogte. Zeker in ontwikkelingslanden, waar de voedselzekerheid niet gegarandeerd is, is dit en probleem. Om deze landen beter tegen de klimaatverandering te wapenen werd door VIB een specifiek programma opgezet. Het zoekt bijvoorbeeld naar bananenvarianten die beter aangepast zijn aan de klimaatverandering.

De bodem waarin we onze gewassen telen bevat miljarden bacteriën, schimmels en andere micro-organismen. Ze kunnen planten beschadigen, maar bezitten ook de kracht om gewassen sterker te maken. Aphea.Bio, een spin-off van VIB, UGent en KU Leuven, doet er onderzoek naar. Een tweede toepassingsgebied is het menselijk microbioom. Zo ontwikkelt MRM Health behandelingen op basis van het menselijk microbioom.

Kankerpatiënten die te maken krijgen met uitzaaiingen kunnen meestal niet meer geholpen worden. Daarom doet de academische wereld volop onderzoek naar de vorming van uitzaaiingen of metastasen. Het Fendt Lab van VIB onderzoekt bijvoorbeeld het metabolisme van kankercellen. Zo hoopt ze in de toekomst onder meer patiënten met uitzaaiingen van borstkanker beter te kunnen behandelen.

Als we voldoende granen, groenten en fruit willen om de groeiende wereldbevolking te voeden, dan moeten landbouwers hun gewassen beschermen. Binnen afzienbare tijd doen ze dat misschien met gewasbeschermingsmiddelen op basis van lama-antistoffen. Het VIB-ecosysteem rond agribiotech speelt daarin een belangrijke rol.

Antilichamen zijn eiwitten die het lichaam aanmaakt als afweerreactie. Zo zijn ze bijzonder effectief in de bestrijding van infectieziekten. Om een doorbraak in zulke onderzoeken te realiseren werd in ons land een technologieplatform opgericht, waarmee snel antistoffen kunnen worden opgewekt, bijvoorbeeld om een grootschalige virusinfecties te bestrijden.

Het wetenschappelijk onderzoek dat zich toelegt op het gedrag van individuele cellen in hun natuurlijke omgeving, is de laatste jaren in volle ontwikkeling. VIB is een van de voorlopers in deze technologie. Zo stond het samen met Janssen Pharmaceutica aan de wieg van de zogenaamde Single Cell Accelerator, een platform dat kennisdeling rond deze technologie mogelijk maakt.

VIB, voluit Vlaams Instituut voor biotechnologie, is een sleutelspeler in het biotech ecosysteem. De organisatie heeft een nieuw management, dat ook een nieuwe strategie heeft uitgetekend voor de komende vijf jaar. VIB lag de afgelopen 25 jaar aan de basis van een hele reeks succesvolle startups en wil het ondernemerschap in de biotech sector nog verder stimuleren.

Rik Audenaert is de CFO van VIB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Het instituut liet door een gespecialiseerd Schots bureau onderzoeken wat de economische return is van de inspanningen die de Vlaamse overheid levert voor de biotech sector. In deze uitzending licht Rik Audenaert de belangrijkste resultaten toe.

Patrik De Haes is CEO van Oxurion, een biotechbedrijf uit Leuven dat gespecialiseerd is in oogziekten aan de achterkant van het oog, voor mensen met diabetes. Oxurion is de opvolger van Thrombogenics, een biotechbedrijf dat erin slaagde een medicijn voor oogziekten te ontwikkelen en op de markt te brengen. Maar het werd geen commercieel succes. We spreken met Patrik De Haes over de lessen uit dat verhaal en de uitdagingen voor de Vlaamse biotechcluster.

De beslissing om het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) op te richten, werd genomen in 1995, onder impuls van toenmalig Vlaams minister-president Luc Van den Brande. Hij beschouwt het nog altijd als één van zijn belangrijkste realisaties. Voor huidig Vlaams vice-minister-president en minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits blijft het VIB en de biotech sector een belangrijk speerpunt in het innovatiebeleid.

Onno van de Stolpe is CEO en oprichter van Galapagos, een Belgisch biotechbedrijf dat beursgenoteerd is. Galapagos werd 22 jaar geleden opgericht en telt intussen 1.100 medewerkers. Het ontwikkelt een reeks nieuwe geneesmiddelen, onder meer tegen reumatoïde artritis, de ziekte van Crohn en psioriasis.

Michel Casselman is algemeen manager van Participatie Maatschappij Vlaanderen. PMV is een investeringsmaatschappij die vooral in beloftevolle technologiebedrijven investeert. Ze is goed voor een portefeuille van circa 1 miljard, waarvan meer dan 10 procent geïnvesteerd werd in de life sciences sector. PMV participeert onder meer in een aantal biotech bedrijven en werkt nauw samen met het VIB.

Jan Steyaert is hoogleraar aan de VUB en wetenschappelijk directeur aan het VIB. Zijn passie ligt in het wetenschappelijk onderzoek, maar tegelijk heeft hij een neus voor valorisatie van biotech ideëen. Hij is dan ook betrokken geweest bij de opstart van verschillende biotechbedrijven in Vlaanderen, zoals Ablynx of Confo Therapeutics.

Als hoogleraar en algemeen beheerder van de KU Leuven is Koenraad Debackere gepassioneerd door valorisatie van wetenschappelijk onderzoek en technologietransfer. Hij is een veelgevraagd adviseur voor het Vlaamse innovatiebeleid en volgt de biotech sector van nabij.

Isabel Vercauteren is CEO van startup Aphea.bio, een biotechbedrijf dat producten ontwikkelt voor de duurzame landbouw. De onderzoekster werkte al mee in verschillende groene biotechbedrijven en hoopt nu met Aphea.bio een nieuw succesverhaal te schrijven.