Een regelmatig en correct gebruik van smeeroliën kan de levensduur en rentabiliteit van een machinepark gevoelig verhogen. Dat blijkt uit onderzoek van triboloog Al Bender aan de KU Leuven. Onze Belgische industrie is namelijk enorm gefocust op kostenbesparing. Tribologie of wrijvingskunde kan hierbij helpen. Ook voor Total is onderzoek naar smeeroliën van cruciaal belang. Zo is er in Ertvelde het ANAC diagnosecenter. Dit labo onderzoekt jaarlijks 200.000 monsters. Ook al de onderzoeken van 20 andere labo's wereldwijd komen hier in Ertvelde samen. Met die resultaten kunnen bedrijven maatregelen nemen om kosten te besparen.