In deze aflevering bespreken we het minnelijk invorderen van schulden en de rol die gerechtsdeurwaarders daarbij vervullen. Professor Alain Laurent Verbeke geeft aan hoe het minnelijk invorderen in de toekomst nog beter kan.