Het investeringsklimaat is vandaag niet eenvoudig. Er zijn aanhoudend lage rentes en de internationale politieke situatie zorgt voor onzekerheid. Toch zijn er opportuniteiten, bijvoorbeeld door te investeren in ontwikkelende economieën.