Steeds meer investeerders hechten naast financiële return ook belang aan de impact van hun investering in ontwikkelende economieën. Ook BIO, de investeringsmaatschappij die deel uitmaakt van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, kiest al lang voor investeren met impact.