In deze aflevering zien we dat Smart Way of Working veel verder gaat dan het louter plaatsen van hip meubilair en het gebruik van frisse, felle kleuren. Om van het concept een succes te maken, is de betrokkenheid van alle medewerkers binnen het bedrijf noodzakelijk en dit liefst zo vroeg mogelijk in het project. Smart Way of Working kan bovendien ingezet worden om de kernwaarden van het bedrijf te onderstrepen en de eigenheid van het bedrijf aan klanten te verduidelijken. Evenwel geen avontuur waar je je onbezonnen in mag storten. Het vraagt een grondige voorstudie en analyse van de huidige en gewenste werksituatie, van de noden van de medewerkers en de klemtonen die je bedrijf wenst te leggen. Alleen zo zal het eindresultaat gedragen worden door iedereen binnen het bedrijf.