Vandaag de dag evolueert de markt van co-working spaces sterk. De vraag naar flexibele ruimtes stijgt. Niet enkel grote spelers maar ook lokale initiatieven spelen in op deze toenemende flexibilisering van de vastgoedmarkt in tijd en ruimte. Daarnaast is de gebruiker steeds meer op zoek naar comfort en beleving. Ze willen alle noodzakelijke faciliteiten én een gemakkelijke bereikbaarheid, geen overbodige luxe in deze tijden van algehele stilstand op de wegen. In deze aflevering nemen we u mee naar een pas geopende co-workingspace in het hartje van Antwerpen, nabij het Centraal Station en tonen we u hoe de toekomst van co-working vorm krijgt.

In deze aflevering zien we dat Smart Way of Working veel verder gaat dan het louter plaatsen van hip meubilair en het gebruik van frisse, felle kleuren. Om van het concept een succes te maken, is de betrokkenheid van alle medewerkers binnen het bedrijf noodzakelijk en dit liefst zo vroeg mogelijk in het project. Smart Way of Working kan bovendien ingezet worden om de kernwaarden van het bedrijf te onderstrepen en de eigenheid van het bedrijf aan klanten te verduidelijken. Evenwel geen avontuur waar je je onbezonnen in mag storten. Het vraagt een grondige voorstudie en analyse van de huidige en gewenste werksituatie, van de noden van de medewerkers en de klemtonen die je bedrijf wenst te leggen. Alleen zo zal het eindresultaat gedragen worden door iedereen binnen het bedrijf.

In deze aflevering van Z-Smart Way of Working zien we hoe het nieuwe werken ingebed wordt in het hele bedrijf. Het concept vraagt een aparte aanpak qua werkplek design en resulteert in ruimtes die niet enkel visueel aantrekkelijk zijn maar vooral multi-functioneel inzetbaar zijn. Ook technologie verandert de manier waarop we werken en deze vooruitgang wordt handig ingepast in het concept van Smart Way of Working. Dé kernwoorden zijn flexibiliteit en mobiliteit: zij vormen het hart van de ontwerpen.

Langer werken is één van de grote uitdagingen van onze huidige samenleving. Maar langer aan de slag blijven, kan niet zonder een goede gezondheid. De Vlaamse overheid heeft daarom een ambitieus strategisch plan ontwikkeld om de Vlaming gezonder te doen leven tegen 2025 en dit plan zet ook in op gezond werken. Het Vlaams instituut Gezond Leven biedt samen met partners VOKA en Verso met het project 'Gezond op de werkvloer' subsidies aan ondernemingen die de hulp van een opgeleide coach inroepen. Want medewerkers ondersteunen in hun welzijn en gezondheid maakt uiteraard ook deel uit van Smart Way of Working.

In deze aflevering van Z-Smart Way of Working zien we hoe het nieuwe werken ingebed wordt in het hele bedrijf. Het concept vraagt een aparte aanpak qua werkplek design en resulteert in ruimtes die niet enkel visueel aantrekkelijk zijn maar vooral multi-functioneel inzetbaar zijn. Ook technologie verandert de manier waarop we werken en deze vooruitgang wordt handig ingepast in het concept van Smart Way of Working.