Steeds meer bedrijven ondernemen acties rond duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een hulpmiddel om die acties op te volgen is een ESG-rapportage, die in kaart brengt hoe een bedrijf scoort op het vlak van milieu, sociale aspecten en goed bestuur. Bij Magnus Business Gifts wordt daar al lang mee gewerkt.