Om een duurzame toekomst waar te maken moeten we onze CO2 uitstoot drastisch verlagen. In de bouwsector kan dat bijvoorbeeld door CO2 als binder te gebruiken in innovatieve en duurzame bouwmaterialen. VITO en baksteenproducent Vandersanden onderzoeken die piste. Dergelijke carbon capture and utilisation (CCU) kan ook voor andere sectoren interessant zijn.

Kazidomi is een Belgische webshop, gespecialiseerd in biologische en gezonde producten. Het bedrijf werd in 2016 opgericht en levert intussen in heel Europa vanuit zijn magazijn in Vilvoorde. Duurzaamheid en ESG vormen belangrijke pijlers in de strategie van deze kmo. Het kiest er ook bewust voor divers te rekruteren en kansen te bieden aan mensen met weinig of geen ervaring.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn een topprioriteit in de bedrijfswereld. Hierdoor verandert ook de kijk op personeelsbeleid. Absolem, een engineering en consultancybedrijf, hanteert bijvoorbeeld een nieuwe definitie voor hr, weg van de traditionele betekenis van 'Human resources'.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn relevanter dan ooit. De klimaatverandering en de coronapandemie hebben het onderwerp duurzaam ondernemen de voorbije jaren alleen maar hoger op de agenda geplaatst. Duurzaamheidsrapportering vormt voor bedrijven een aardevol instrument om hun ambities en strategie om te zetten in concrete acties. Belangrijk daarbij is een werkbaar proces te hanteren.

De grafische sector heeft vandaag een vrij klassiek imago maar evolueert naar steeds duurzamere productiemethodes. Het machinepark van de groep Graphius uit Gent is bijvoorbeeld een van de meest performante in Europa. Deze drukkerij levert forse inspanningen om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Alle verwezenlijkingen worden tweejaarlijks in een duurzaamheidsverslag gegoten.

Het familiebedrijf Derbigum, dat roofing en kunststof oplossingen voor platte daken produceert, sterk op recyclage en hergebruik van materialen. Een volgende, logische stap in deze duurzame strategie is het opzetten van een duurzaamheidsrapportering. De inspanningen die vandaag geleverd worden zullen op termijn leiden tot een formeel systeem van ESG-rapportage.

Steeds meer bedrijven ondernemen acties rond duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een hulpmiddel om die acties op te volgen is een ESG-rapportage, die in kaart brengt hoe een bedrijf scoort op het vlak van milieu, sociale aspecten en goed bestuur. Bij Magnus Business Gifts wordt daar al lang mee gewerkt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, als bedrijf een duurzame strategie uittekenen en ook de nodige investeringen kunnen doen, dat is waar het over gaat in de reeks Z-Sustainable Finance. Banken en ondernemingen zijn elkaars partner om te kunnen voldoen aan de duurzaamheidsvereisten rond milieu, sociale aspecten en goed bestuur. Pieter Timmermans, CEO van het Verbond van Belgische Ondernemingen en Johan Thijs, voorzitter van de bankenkoepel Febelfin, geven tekst en uitleg.