Warmtenetten, een energieconcept waarbij restwarmte van een fabriek of verbrandingsoven wordt ingezet als warmtebron, vormen een interessant duurzaam alternatief voor verwarming op fossiele brandstoffen. VITO en Energyville ontwikkelden een slim controlesysteem om de vraag naar verwarming beter te kunnen afstemmen op het aanbod dat warmtenetten te bieden hebben.

De energietransitie schakelt momenteel een versnelling hoger. Hierdoor stijgt de vraag naar elektriciteit. Een van de gevolgen is bedrijven en bedrijventerreinen moeten investeren en hun energiefactuur zien stijgen. Om investeringen in nieuwe technieken betaalbaar te houden, ontwikkelde Phoenix Contact samen met VITO een slim beheerssysteem dat oude en nieuwe technieken met elkaar connecteert.

Geneesmiddelen mogen pas op de markt komen na langdurige tests, zodat zeker is dat ze geen schadelijke neveneffecten kunnen hebben op de gezondheid. Om die risico's te onderzoeken worden nu voornamelijk dierproeven gebruikt. Vanuit de maatschappij en het beleid wordt het gebruik van die proeven echter steeds meer in vraag gesteld. Daarom maakt VITO werk van alternatieven. Een mooi voorbeeld is het platform voor in vitro inhalatietesten.

Bedrijven zijn vandaag massaal op zoek naar manieren om de totale duurzaamheidsimpact van hun producten en productieprocessen terug te dringen. Ook de haven van Antwerpen wil tegen 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Daartoe ontwikkelt ze onder meer het NextGen-district, een bedrijventerrein voor duurzame innovaties en circulaire economie. Om aanvraagdossiers van kandidaat-concessiehouders te beoordelen, ontwikkelde ze samen met VITO een duurzaamheidsevaluatietool.

Recyclage en hergebruik van waardevolle reststoffen zijn een essentieel onderdeel voor een duurzame toekomst. De evolutie naar circulaire economie is ingezet, maar ze impliceert complexere afvalstromen en hogere kosten. VITO, de onderzoeksorganisatie voor cleantech en duurzame ontwikkeling, werkt aan oplossingen voor die uitdagingen. Zo wordt samen met Sortbat, een gespecialiseerd recyclagebedrijf voor batterijen, de Characterise-to-Sort technologie ontwikkeld.