Investeren in preventie van arbeidsongevallen en persoonlijke beschermingsmiddelen is een noodzaak. In grotere ondernemingen kan het prijskaartje daarvan fors oplopen.