Waterhuishouding is van groot belang om onze steden en gemeenten voor te bereiden op de klimaatverandering. De afvoer van regenwater en het creëren van een performant rioleringsnet is dan ook dé uitdaging voor de toekomst. Er zijn dan ook steeds meer geschoolde mensen met vakkennis nodig om onze rioleringsinfrastructuur te onderhouden en te verbeteren.