Een goed onderhouden rioleringsnetwerk is van cruciaal belang om afvalwater op te vangen, te zuiveren en opnieuw in de waterketen te brengen. Zand en slib belemmeren de afvoer van het afvalwater, dus moet dit residu geregeld verwijderd worden. De ruiming is allesbehalve een sinecure. Aquafin doet daarvoor een beroep op D.S.S.V NV.