Het hergebruik en opwaarderen van afval en reststoffen is een belangrijke schakel in het sluiten van de materialenkringlopen. Ook Bionerga/Biostoom, dat afval verwerkt composteer- en verbrandingsinstallaties uitbaat, maakt daar werk van. En het werkt samen met partners als DSSV die ook duurzaamheid hoog in het vaandel dragen.