Onze maatschappij moet zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Steden en gemeenten hebben daar een belangrijke rol in. Zij zijn verantwoordelijk voor een doordacht klimaatbeleid op lokaal niveau. De stad Eeklo heeft daarvoor een klimaatadaptatieplan opgesteld.