Op de voormalige mijnsite Terhills, in het hart van de Euregio Maas-Rijn, is een nieuwe toeristische hotspot met ruimte om te ondernemen in ontwikkeling. De omgeving wordt gekenmerkt door enorme waterpartijen en is watergevoelig. Daarom is een performant rioleringsnet noodzakelijk