De Europese Unie heeft een kaderrichtlijn Water uitgevaardigd. Die moet ervoor zorgen dat onze watervoorraad en de kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater gegarandeerd blijft. Goede rioolinfrastructuur vormt daar een belangrijke oplossing voor. Zowel rioolbeheerders als aannemers doen hiervoor een beroep op gespecialiseerde aannemers zoals DSSV.