Water wordt alsmaar schaarser. Hergebruik van regenwater en van gezuiverd afvalwater wordt in de toekomst de norm. Aquafin, dat het afvalwater van 84% van de Vlamingen zuivert, ontwikkelde een proefproject in De Kruitfabriek in Vilvoorde om fosfor te recupereren uit urinoirs en zogenaamd grijs te hergebruiken.