Aangezien water een grote rol speelt voor de leefbaarheid van een stad, gaat er meer aandacht naar groen en gesloten waterkringlopen. Ook het stadsbestuur van Tongeren maakt daar werk van via zijn klimaatadaptieplan en de inrichting van een nieuw stadspark en waterbelevingsplein. Ontwerpbureau Sweco gaf mee vorm aan het park.