Het klimaat verandert en dat merken we ook in Vlaanderen. We worden steeds vaker geconfronteerd met periodes van droogte en waterschaarste enerzijds, en hevige regen en wateroverlast anderzijds. We moeten ons daaraan aanpassen, onder meer door een andere inrichting van de openbare ruimte. Daardoor kunnen we meer regenwater opvangen en laten infiltreren in de bodem.