Op vele plaatsen in Vlaanderen en Nederland is het bestaande rioleringsnetwerk sterk verouderd. Zo wordt in Arnhem momenteel het oudste hoofdriool van Nederland gerenoveerd. Kumpen past hierbij een combinatie van technieken toe die uniek zijn in de wereld. Dit project toont welke innovatieve stappen de sector gezet heeft. Toch blijft de job van riooltechnicus een knelpuntberoep. Vlario startte daarom samen met de Confederatie Bouw een unieke opleiding die professionele riooltechnici moet afleveren.