De klimaatverandering heeft een impact op de drinkwatervoorziening, zowel op het verzekeren van de aanvoer als op de waterkwaliteit. Via een proefproject in waterproductiecentrum De Blankaart in Diksmuide wil De Watergroep nagaan of het mogelijk is water in de winter op te slaan om het later aan te boren.