Tijdens het transport van afvalwater naar waterzuiveringsstations kan waterstofsulfide ontstaan, een giftige stof die de riolering kan aantasten. Vaak is het rioolnetwerk onvoldoende bestand tegen dergelijke corrosie. In Sint-Truiden werd een renovatieproject uitgevoerd, waardoor de levensduur van de riolering aanzienlijk verlengd werd.