Water is een kostbaar goed. In plaats van regenwater gewoon af te voeren via de riolering, wordt het het best zoveel mogelijk nuttig ingezet. Immers, hoe meer regenwater ter plaatse kan worden gebruikt, hoe minder risico op wateroverlast. Daarom lanceerden Aquafin en Infopunt Publieke Ruimte ook de campagne 'Operatie Perforatie'.