Het onderhoud van een gemeentelijke rioleringsstelsel is de taak van de rioolbeheerder. Vlaanderen telt er 100. Op vraag van de Vlaamse Regering stelt Aquafin in overleg met de sector een kader op over hoe de kriticiteit van rioleringen wordt bepaald en welke inspectietechnieken kunnen worden toegepast. Onder meer de stad Lier werkt nauw met Aquafin samen voor een goed asset management.