De energieprijzen zijn hoog en tegelijk moeten we investeren om ons gebouwenpatrimonium energie-efficiënter en duurzamer te maken. Welke technologieën zijn aangewezen? En welke investeringen leveren het beste rendement op, op lange termijn? Gebouwsimulaties zijn een deel van de oplossing om die keuzes te kunnen maken. In Z-Extra Duurzame gebouwen s(t)imuleren getuigen onderzoekers en experts uit de dagelijkse praktijk.