Digitalisering vergt heel wat inspanningen van overheden en daarom wordt er nauw samengewerkt met de privésector. Digitaal Vlaanderen, het digitaliseringsagentschap van de Vlaamse overheid, beheert de ICT-raamcontracten waarmee Vlaamse en lokale overheden werk hun digitale transformatie kunnen realiseren. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten maakt daar gebruik van voor de bouw van een nieuwe applicatie.