In deze laatste aflevering bekijkt Cynthia samen met Expert Real Estate Investment Kay Mortier welke financieringsmogelijkheden er allemaal zijn om te investeren in vastgoed.