Vlaanderen telt meer dan 30.000 sportclubs. Vaak zijn dat VZW's en al kan je een VZW niet vergelijken met een klassiek bedrijf: er zijn geen aandeelhouders, des te meer vrijwilligers en de structuur is soepeler. Toch moet de boekhouding kloppen en moeten ook sportclubs een jaarrekening en een balans indienen. En dus hebben de clubs baat bij de professionalisering van het financieel beheer. Een goed voorbeeld is Knack Volley uit Roeselare. Rosita Van Maele is daar financieel verantwoordelijke en houdt de uitgaven en inkomsten van de club nauwlettend bij.