Tijdens de Clean Vision Summit in de Bijloke in Gent reikt VITO de hand aan bedrijven die mee het verschil willen maken in de duurzaamheidstransitie. Eerder konden we al kennis maken met enkele duurzame oplossingen in Z-Sustainable Future. Deze keer kunnen bedrijfsleiders, R&D managers, investeerders en andere stakeholders ontdekken hoe duurzame technologieën kunnen helpen om performantere bedrijfsprocessen, innovatieve producten en slimme diensten te ontwikkelen. Zo voeren vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid, klimaat en kennisinstellingen een debat over de economie en klimaat. Over hoe we zowel de planeet als het klimaat kunnen redden. Samen met VRT-gezicht Ann De Bie buigen panelleden zich o.a. over de impact van het Europese Fit for 55 voor bedrijven, de kosten van klimaatverandering en de opportuniteiten van klimaatoplossingen. Over de noodzaak van een verhoogd ambitie niveau om kapitaal on België te houden. En over de klimaattransitie die ook een sociale klimaattransitie moet zijn.

Thomas More Hogeschool en KU Leuven organiseren voor de 2e keer een virtuele jobbeurs om studenten en bedrijven dichter bij elkaar te brengen. Die beurs wordt geopend met een panelgesprek onder leiding van Valerie Thys, waarin experts uit het bedrijfsleven en het onderwijs en studenten zélf getuigen over de meerwaarde van diversiteit voor de arbeidsmarkt en hoe een inclusief beleid mee de war for talent kan oplossen.

De energieprijzen zijn hoog en tegelijk moeten we investeren om ons gebouwenpatrimonium energie-efficiënter en duurzamer te maken. Welke technologieën zijn aangewezen? En welke investeringen leveren het beste rendement op, op lange termijn? Gebouwsimulaties zijn een deel van de oplossing om die keuzes te kunnen maken. In Z-Extra "Duurzame gebouwen s(t)imuleren" getuigen onderzoekers en experts uit de dagelijkse praktijk.