Het gemiddelde wettelijke pensioen van een zelfstandige man bedraagt vandaag gemiddeld 600 euro per maand. Voor een zelfstandige vrouw is dat nauwelijks 200 euro per maand. Hoe kunt u er als zelfstandige voor zorgen dat u tijdens en na uw carrière over voldoende financiële middelen beschikt om uw levensstandaard op peil te houden?